torsdag 14 april 2011

Brev till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är tydligen korrumperat och förbjöd de homeopatiska Rhinoplexpreparaten när det äntligen förstod att homeopati är den enda behandlingsmetoden som botar definitivt. Man vill behålla våra tre miljoner allergiker som kunder.

Bollstabruk den 16 oktober 2010
Till Läkemedelsverket
Tyvärr fick vi först nu reda på att Ni i januari i år förbjöd de homeopatiska medlen Rhinoplex 13, 14 och 15 med motiveringen att ”man anser att de inte har tillräckligt lång homeopatisk tillverkningstradition” citat från en skrivelse från DCG. Vad menar ni med det? Undertecknad befriade sig redan för över trettio år sedan från min svåra allergi med nässelfeber med hjälp av Rhinoplexpreparaten. Hur kan förresten ett preparat förvärva en tradition om det inte få användas?
Faktum är att Rhinoplex är en stark konkurrent till etablissemangets läkemedelsindustri och att ert förbud ledde till en förbjuden kartellbildning till förmån för tillverkning av skolmedicinsk medicin. Vi har anmält fallet till JO, men förstår att vi inte kan förvänta oss ett svar inom en närliggande tid. Men det finns miljoner patienter med s.k.autoimmun sjukdom som behöver hjälpen som Rhinoplexpreparaten kan ge för en optimal livskvalitet. Skall alla dessa människor behöva spilla bort sitt enda liv för läkemedelsindustrins skull? Vi tycker inte om att bråka och inte heller om att behöva inleda en domstolsprocess (som ni garanterat skulle förlora och få betala). Därför ber vi Er att upphäva förbudet att sälja Rhinoplexpreparaten. Vi förväntar oss ett svar senast om ett par veckor.
Med vänlig hälsning Föreningen mot Kroniska Besvär genom Ursula Jonsson, ombud och forskare http://www.motkroniskabesvar.se/ forening.kroniskabesvar@kramnet.se Movägen 15 873 40 Bollstabruk Tel 0612-20969
Ps.: Jag skulle gärna skicka min bok. Vilken person skall jag adressera den till? ………………………………..
......
Vi fick inget svar.
Men vi måste betala dem med våra skattepengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar