söndag 1 maj 2011

Till våra medicinska forskare

Ni har fortfarande inte hittat orsaken till våra kroniska sjukdomar medan jag hittade den redan 1977. Jag kommer att redogöra för det nedan i min teori om basallergin. Mitt råd till er: Slopa för gott teorin om autoimmunitet. Den är er en av era kollegor upphittad orimlighet. Befatta er i stället med spädbarnets livssituation; inte av dagens utan av gårdagens när de flesta sjuka föddes.

torsdag 14 april 2011

Glada barn

                                                        Bort med allergierna!
Lika glad och glädjande, positiv och optimistisk som barnen på bilden så är teorin om basallergin. För barn och vuxna kan den skapa en trygg framtid med hälsa, glatt humör och livskraft.

Brev till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket är tydligen korrumperat och förbjöd de homeopatiska Rhinoplexpreparaten när det äntligen förstod att homeopati är den enda behandlingsmetoden som botar definitivt. Man vill behålla våra tre miljoner allergiker som kunder.

Bollstabruk den 16 oktober 2010
Till Läkemedelsverket
Tyvärr fick vi först nu reda på att Ni i januari i år förbjöd de homeopatiska medlen Rhinoplex 13, 14 och 15 med motiveringen att ”man anser att de inte har tillräckligt lång homeopatisk tillverkningstradition” citat från en skrivelse från DCG. Vad menar ni med det? Undertecknad befriade sig redan för över trettio år sedan från min svåra allergi med nässelfeber med hjälp av Rhinoplexpreparaten. Hur kan förresten ett preparat förvärva en tradition om det inte få användas?
Faktum är att Rhinoplex är en stark konkurrent till etablissemangets läkemedelsindustri och att ert förbud ledde till en förbjuden kartellbildning till förmån för tillverkning av skolmedicinsk medicin. Vi har anmält fallet till JO, men förstår att vi inte kan förvänta oss ett svar inom en närliggande tid. Men det finns miljoner patienter med s.k.autoimmun sjukdom som behöver hjälpen som Rhinoplexpreparaten kan ge för en optimal livskvalitet. Skall alla dessa människor behöva spilla bort sitt enda liv för läkemedelsindustrins skull? Vi tycker inte om att bråka och inte heller om att behöva inleda en domstolsprocess (som ni garanterat skulle förlora och få betala). Därför ber vi Er att upphäva förbudet att sälja Rhinoplexpreparaten. Vi förväntar oss ett svar senast om ett par veckor.
Med vänlig hälsning Föreningen mot Kroniska Besvär genom Ursula Jonsson, ombud och forskare http://www.motkroniskabesvar.se/ forening.kroniskabesvar@kramnet.se Movägen 15 873 40 Bollstabruk Tel 0612-20969
Ps.: Jag skulle gärna skicka min bok. Vilken person skall jag adressera den till? ………………………………..
......
Vi fick inget svar.
Men vi måste betala dem med våra skattepengar.

tisdag 22 mars 2011

Teorin om basallergin

Citat ur min bok: "All vuxenföda är från början artfrämmande. Hos friska vuxna personer omvandlar immunsystemet den till artegna ämnen och anpassar den till kroppens "egen identitet" (frekvens) innan de når cellerna. Men hos spädbarn fungerar immunsystemet inte än. Därför ställer naturen artegen föda iform av modersmjölk till förfogande och ger barnet gott om tid att utveckla sitt immunsystem, ty bröstmjölken brukar hos friska mammor räcka minst sex månader och ingen artfrämmande kost behövs innan immunsystemet är komplett och starkt. Men nu anser ju vi människor att vi vet bättre än naturen och ersätter bröstmjölken med komjölk som efter några veckor kompletteras med mjöl. Barnens kropp vänjer sig vid dem och när immunsystemet efter några månader börjar att ta hand om födan upplever det de för tidigt givna ämnena, komjölk och spannmål, felaktigt som artegna. Därför omvandlas dessa inte inte till artegna ämnen och anpassas alltså inte till kroppens "egen identitet". De får ostörda passera alla skyddsbarriärer och tränger in i organismens inre. Deras falska pass gäller hela livet och dag för dag när vi äter dem, främst mjölk och spannmål, tillför vi våra celler artfrämmande ämnen som sätter ner kroppens funktion, så att vi blir sjuka. Utesluter vi dem så brukar vi bli friska..."

Myten autoimmunitet

Autoimmunitet är en av forskarna påhittat orimlighet. Dess definition är att immunsystemet av misstag skulle vända sig mot den egna vävnaden. Inom skolmedicinen räknas bl.a. allergier till gruppen autoimmuna sjukdomar och då det finns ca tre miljoner allergiker i landet skulle immunsystemet hos mer än tre miljoner medborgarna göra ett misstag. Tror du på det? Jag gjorde inte det, ty immunsystemets uppgift är att skydda individen. I stället upptäckte jag den riktiga orsaken till våra kroniska sjukdomar. Ovan kan du läsa min teori om basallergin.